🌱Vylepšení výkonu

Nejprve se ujistěte, že jste alokovali dostatek paměti (viz. Nastavení paměti).

Výkonnostní Mody

CreateCore modpack obsahuje výkonnostní mody, které považujeme za dostatečně stabilní pro většinu uživatelů. Používáme přepracované výkonnostní mody z modloaderu Fabric, protože jsme na nich naměřili nejlepší výsledky.

JVM Argumenty

Tyto parametry vylepšují způsob, jakým Java pracuje s pamětí (zejména garbage collection), a jsou přizpůsobeny pro Minecraft. Všimněte si, že tyto argumenty nezahrnují nastavení Xms a Xms, která jsou obvykle obsažena v používaném spouštěči, ale ne vždy. Je možné, že je budete muset přidat také.

-XX:+UseG1GC -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=2147483646
-XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:G1NewSizePercent=20
-XX:G1ReservePercent=20 -XX:MaxGCPauseMillis=50 -XX:G1HeapRegionSize=32M

Tyto údaje byly získány z vynikajícího příspěvku na Redditu od CPW zde: CPW's Reddit Post on Minecraft Memory Usage.

Optifine

Modifikace Optifine bohužel není kompatibilní s Flywheel enginem, což je engine pro vykreslování pohybujících se částí z Create módu.

Modifikace Rubidium, která je portem modifikace Sodium z modloaderu Fabric, přináší mnohem lepší výsledky než Optifine, pokud jde o výkon.

Některým uživatelům instalace OptiFine přinese výhody z hlediska výkonu. Obecně jsme zjistili, že OptiFine snižuje využití procesoru, ale zvyšuje využití paměti RAM a dobu načítání modpacků.

Last updated