Java

Než začnete, musíte se ujistit, že máte nainstalovanou správnou verzi Javy. Jedním z nejčastějších problémů, se kterými se lidé při hraní modpacků setkávají, je 32bitová Java nebo nesprávná verze Javy pro danou verzi Minecraftu. Náš modpack vyžaduje 64bitovou Javu a konkrétní požadovaná verze je uvedena níže.

Windows

  • Přejděte na stránky Adoptium.net.

  • Vyberte verzi Temurin: Jako verzi vyberte Temurin 17 (LTS).

  • Pokud stahujete z 64bitového počítače se systémem Windows, vyberte možnost Latest Release.

  • V opačném případě vyberte možnost Jiné platformy a změňte hodnotu Operating System na Windows a hodnotu Architecture na x64.

Ubuntu/Debian Linux

Z příkazového řádku spusťte tento příkaz: sudo apt-get install openjdk-17-jre.

Všimněte si, že balíček se může jmenovat jinak v závislosti na verzi distribuce, kterou používáte, takže byste se měli seznámit s příkazem apt a se způsobem správy balíčků ve vašem systému.

Fedora, RHEL, nebo CentOS Linux

Z příkazového řádku spusťte tento příkaz: su -c "yum install java-1.17.0-openjdk".

Všimněte si, že balíček se může jmenovat jinak v závislosti na verzi distribuce, kterou používáte, takže byste se měli seznámit s příkazem apt a se způsobem správy balíčků ve vašem systému.

MacOS

  • Přejděte na stránky Adoptium.net.

  • Vyberte verzi Temurin: Jako verzi vyberte Temurin 17 (LTS).

  • Pokud stahujete z 64bitového počítače se systémem macOS, vyberte možnost Latest Release.

  • V opačném případě vyberte možnost Jiné platformy a změňte hodnotu Operating System na macOS a hodnotu Architecture na x64.

Last updated